Betaling van uw vakantiegeld

De bijstandsuitkering wordt in principe maandelijks aan u uitbetaald, exclusief vakantiegeld. Van uw uitkering wordt steeds 5% gereserveerd voor uw vakantiegeld. Meestal wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juni.

Uitzondering

Bij bijzondere omstandigheden kan de gemeente besluiten het vakantiegeld vaker (bijvoorbeeld eens per kwartaal) of op een andere tijdstip uit te betalen. Wordt uw bijstandsuitkering beëindigd? Dan betaalt de gemeente in principe binnen 3 maanden na de beëindiging het opgebouwde vakantiegeld uit. 

Wanneer betaalt uw gemeente uw vakantiegeld?

Regels van Gemeente Deventer


De vakantietoeslag wordt tegelijkertijd met de uitbetaling van uw bijstandsuitkering over de maand mei uitbetaald. Als uw bijstandsuitkering eerder ëindigt, dan wordt de vakantietoeslag uitbetaald zodra de beëindigingsprocedure is afgelopen.

Laatst bijgewerkt op: 04-01-2008                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Deventer

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu