U bent 21 jaar of ouder

Hierna wordt ingegaan op de hoogte van uw bijstandsuitkering als u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken zoeken naar werk en opleidingsmogelijkheden. Verblijft u in een inrichting? Kijk dan bij:"U verblijft in een inrichting".

Stap 1: De wettelijke basisuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering is als volgt:

U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Bedrag per maand zonder vakantiegeldBedrag per maand inclusief vakantiegeldVakantiegeld per maand
U bent alleenstaande€ 933,65€ 982,79€ 49,14
U bent een Alleenstaande ouder€ 933,65€ 982,79€ 49,14
U bent gehuwd€ 1.333,78€ 1.403,98€ 70,20

  

Stap 2: Verlaging van de wettelijke basisuitkering of toeslag?

De gemeente kan bepalen dat uw wettelijke basisuitkering verlaagd wordt in de volgende situaties:

  1. Door uw woonsituatie zijn uw kosten lager.
  2. U bent pas gestopt met een opleiding waarvoor u recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.

Als u al een lagere uitkering krijgt omdat u met kostendelers uw woning deelt (de zogenaamde "Kostendelersnorm"), dan past de gemeente daar bovenop geen extra verlaging vanwege uw woonsituatie meer toe.


a. Door uw woonsituatie zijn uw kosten lager:  

Regels van Gemeente Deventer


U kunt niet aantonen dat u woonlasten heeft 

Bent u tussen de 21 en 65 jaar en kunt u niet aantonen dat u woonlasten moet betalen voor uw woning (bijvoorbeeld omdat iemand uw woonlasten betaalt of u in een kraakwoning woont), dan kan de gemeente uw wettelijke basisuitkering of toeslag als volgt verlagen:

Categorie

Verlaging (% van de gehuwdennorm)

Bedrag incl. vakantietoeslag 

Bedrag excl. vakantietoeslag

U bewoont een woning en u kunt niet aantonen dat u woonlasten moet betalen20%€ 271,90€ 258,31

U bent thuisloos

Als u thuisloos bent, dan verlaagt de gemeente uw wettelijke basisuitkering of toeslag als volgt:

Categorie

Verlaging (% van de gehuwdennorm)

Bedrag incl. vakantietoeslag 

Bedrag excl. vakantietoeslag

U ben thuisloos en heeft kosten voor uw verblijf10%€ 271,90€ 258,31
U bent thuisloos en heeft meer kosten dan € 160 voor huur of € 370 als kostganger 0% € 0 € 0 

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

b. U bent pas gestopt met een opleiding waarvoor u recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten: 

Regels van Gemeente Deventer


Als u recent (6 maanden geleden of minder) uw opleiding heeft beëindigd, verlaagt de gemeente uw bijstandsuitkering met 20%. U moet dan voor de opleiding recht gehad hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de [LINK type=INHOUD id=196 standaardtekst=JA]WTOS[/LINK]. Of u moet jonger zijn geweest dan 25 jaar toen u stopte met de opleiding en de opleiding nam minimaal 19 uur per week in beslag.

Als u een kind heeft dat jonger is dan 5 jaar, verlaagt de gemeente uw uitkering niet als u recent een opleiding beëindigd heeft.

Voor gehuwden geldt dat de uitkering slechts één keer verlaagd wordt. Wanneer de tweede partner ook schoolverlater is, wordt de uitkering niet nog een keer met 20% verlaagd.

Laatst bijgewerkt op: 16-01-2013                                          


Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Deventer

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu